Att vara ensam på toppen

Som många säger så är det tufft att vara bäst på något. Jag känner ibland detta tryck på mig själv. Det är något som gör en person stressad samtidigt som det fyller en funktion att verkligen skapa bra resultat. Nu kanske jag inte är bästa varken när det gäller att räkna, känna till mycket om…